Chính sách bảo mật

1. Giới thiệu

Trung tâm lốp Michelin An Khánh hiểu rằng quyền riêng tư của bạn rất quan trọng. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn việc truy cập trái phép, tiết lộ, sử dụng hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của bạn mà không có sự cho phép của bạn.

Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn. Nó cũng giải thích cách bạn có thể truy cập, cập nhật và xóa thông tin cá nhân của mình.

2. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn theo một số cách, bao gồm:

 • Họ, tên đệm và tên khai sinh
 • Ngày, tháng, năm sinh
 • Giới tính
 • Địa chỉ của cá nhân.
 • Quốc tịch
 • Hình ảnh của cá nhân; bản ghi của hệ thống an ninh tại cửa hàng của Trung tâm lốp Michelin An Khánh
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email
 • Số CCCD, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân
 • Địa chỉ mua sản phẩm của Trung tâm lốp Michelin An Khánh
 • Thông tin về xe
 • Thông tin về hoạt động của cá nhân trên website của Trung tâm lốp Michelin An Khánh
 • Cookies của website khi bạn sử dụng website của Trung tâm lốp Michelin An Khánh
 • Các dữ liệu cá nhân khác cần thiết cho việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ của Trung tâm lốp Michelin An Khánh đến bạn

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu.
 • Để cải thiện website và dịch vụ của chúng tôi.
 • Để gửi cho bạn thông tin cập nhật và thông báo về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Để liên hệ với bạn về các vấn đề hỗ trợ khách hàng hoặc các vấn đề khác.

4. Chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi được bạn cho phép hoặc được pháp luật yêu cầu.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba sau:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người giúp chúng tôi cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn.
 • Các cơ quan chính phủ, nếu được yêu cầu theo luật.

5. Bảo mật thông tin của bạn

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, tiết lộ, sử dụng hoặc sửa đổi.

Các biện pháp bảo mật của chúng tôi bao gồm:

 • Sử dụng tường lửa và các biện pháp bảo mật kỹ thuật khác để ngăn chặn truy cập trái phép vào hệ thống của chúng tôi.
 • Sử dụng mật khẩu mạnh và các biện pháp bảo mật khác để bảo vệ thông tin của bạn.
 • Hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn cho những người cần truy cập để thực hiện công việc của họ.

6. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, cập nhật và xóa thông tin cá nhân của mình.

Để truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin được cung cấp ở cuối Chính sách bảo mật này.

7. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với Chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc bằng cách đăng thông báo trên website của chúng tôi.

8. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Trung tâm lốp Michelin An Khánh

 • Địa chỉ: Lô 2-01A, Khu BT An Khánh, Lê Trọng Tấn, Hoài Đức, HN
 • Email: thaibinhduong.apc@gmail.com
 • Hotline: 091 232 3388